Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: --- | Jutro: Albina Antoniego

Nadanie sztandaru szkole w Bóbrce.

1 1 1 1 1 Średnia ocena wynosi 0.00 (0 głosów)
DSC02381
W środę 15.06.2022 r w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się niezwykłe, bardzo ważne i podniosłe wydarzenie, jakim było nadanie szkole sztandaru z wizerunkiem patrona. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej „Rokiem Ignacego Łukasiewicza”, a szkoła świętuje jubileusz 60-lecia powstania.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.45 wspólnym przemarszem społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym złożonym z Rady Rodziców do Kościoła Parafialnego w Bóbrce, gdzie o godz. 10.00 odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz poświęcił sztandar w obecności zaproszonych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli, a w wygłoszonej homilii nawiązał do symboliki sztandaru i sylwetki patrona szkoły Ignacego Łukasiewicza.
Po mszy św. i wspólnym zdjęciu wszyscy udali się do sali Domu Ludowego w Bóbrce, gdzie odbyła się druga część uroczystości.
Po honorowym wprowadzeniu sztandaru, dyrektor szkoły p. Helena Nowak powitała przybyłych gości, min. wicewójta Gminy Chorkówka p.Tomasza Tłuściaka, p. Gabrielę Nizianty dyrektora CUO w Chorkówce, p. Bogusława Packa kierownika ds. bibliotek, p.Barbarę Olejarz dyrektora Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, radnego p. Bogumiła Świątka, sołtysa Stanisława Czarnotę i przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie wioski, a także wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Bóbrki.
Następnie został odśpiewany hymn państwowy a po nim nastąpiła najważniejsza część uroczystości – przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców p. dyrektor oraz uczniom reprezentowanym przez poczet sztandarowy.
Po zaprezentowaniu sztandaru szkoły, przewodniczący poszczególnych klas złożyli ślubowanie, a wszyscy uczniowie zaśpiewali hymn szkoły.
Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę i znaczenie sztandaru dla społeczności szkolnej w trudnym procesie wychowania, bo głównym celem szkoły jest rzeźbienie osobowości człowieka, umiejącego oddzielić dobro od zła i potrafiącego myśleć nie tylko o sobie, ale i o wspólnocie, w której żyje. Dodała ,że w tej trudnej pracy pedagogicznej na pewno pomoże ufundowany dziś sztandar szkoły, a jego wręczenie to znak tożsamości szkoły i symbol, którym ona służy.
Następnie nawiązała do patrona szkoły Ignacego Łukasiewicza, który powinien być dla wszystkich uczniów wzorem do naśladowania.
W końcowej części wystąpienia p. dyrektor podziękowała wszystkim sponsorom, bo to dzięki ich hojności szkoła zyskała tak cenny dar, jakim jest sztandar.
Wyrazem wdzięczności będzie umieszczenie obok gabloty, w której dumnie zawiśnie sztandar szkoły, tablicy pamiątkowej z listą fundatorów oraz podziękowania wręczone obecnym na sali darczyńcom.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI –VIII. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia z życia patrona szkoły – Ignacego Łukasiewicza.
Na zakończenie uroczystości wręczono uczniom nagrody za udział w konkursach szkolnych związanych tematycznie z patronem szkoły.
Dzień ten był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej. Zostanie on na długo w pamięci nas wszystkich.

tekst Teresa Jasłowska , Anna Błaż

zdjęcia i film Mariusz Szymczakowski

https://youtube.com/watch?v=FBgbxfu0ZD8&feature=share

Banner


eu