Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: --- | Jutro: Albina Antoniego

Parafia - Akcja Katolicka

                                    Historia i dzień dzisiejszy Akcji Katolickiej
                                              w Bóbrce

      Akcja Katolicka w naszej parafii ma bardzo bogatą i ciekawą historię. Zawiązano ją na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia jako Ligę Katolicką, gdy proboszczem był śp. ksiądz Jan Kania. Pierwszym Prezesem został Paweł Longawa, brat Sługi Bożego Ojca Hieronima dominikanina. Można przypuszczać, że do jej powstania przyczynił się o. Hieronim, gdyż dominikanie bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie formacyjne członków, szczególnie Ojciec Jacek Woroniecki.
     Kiedy dnia 25 listopada 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie zainteresowanych powołaniem Akcji Katolickiej, żyło jeszcze dwóch parafian którzy należeli do Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Bardzo chętnie podzielili się swoimi wiadomościami z tamtych lat, byli to Joachim Longawa i Franciszek Longawa. Dlatego możemy powiedzieć, że w naszej parafii Akcja Katolicka była cały czas i w czasie okupacji i po wyzwoleniu, gdyż żyli ludzie, którzy ją tworzyli.
    Akcja Katolicka z tamtych lat może się poszczycić bardzo prężną i szeroką działalnością. Oprócz typowej działalności statutowej, czyli formacji modlitewnej, rozpoznawaniu i w walce z zagrożeniami, włączała się aktywnie w życie parafii i miejscowej ludności. Współdziałała z innymi organizacjami, których członkowie należeli do Akcji Katolickiej. Było to wówczas powszechne, gdyż wszystkie one wzajemnie się uzupełniały. Te które przynosiły dochody wspierały inne. Akcja Katolicka na przykład fundowała stypendia dla zdolnej młodzieży, by mogła się uczyć. 16.05.1933 roku zorganizowano pielgrzymkę parafialną do pustelni bł. Jana z Dukli. Zdjęcie z tej pielgrzymki zachowało się do dzisiaj. Wisi w salce, gdzie odbywają się nasze comiesięczne spotkania. Członkowie Akcji Katolickiej przygotowywali i brali udział w różnych akademiach i imprezach okolicznościowych, np. z okazji "Święta Morza" - puszczanie wianków na rzece Jasiołce. Ówczesny asystent Akcji Katolickiej ks. Jan Kania wygłosił przemówienie o znaczeniu Bałtyku dla Polski oraz roli generała Hallera. Były akademie na cześć, Prezydenta Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, z okazji odzyskania Niepodległości, w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i inne.
    Wraz z Teatrem i Chórem Włościańskim w Bóbrce przygotowano uroczystości z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej Króla Jana III Sobieskiego. 18 sierpnia 1937 roku zorganizowano wycieczkę do Odrzykonia na przedstawienie teatralne "Zemsta" Aleksandra Fredry. 14 sierpnia 1938 roku zorganizowano obchód zwycięstwa sierpniowego nad bolszewikami - nabożeństwo, referaty i pieśni narodowe. Troszczono się również o oświatę i wychowanie, na przykład w 1933 roku ksiądz proboszcz Jan Kania wygłosił dwa odczyty na tematy rolnicze: "owies i owiesek" i "ziemniak czy ziemniaczek".
    Dowodem prężnego i owocnego działania jest dom parafialny wybudowany w 1937 roku, który stoi do dzisiaj, przez niektórych nazywany "Ligą". W nim miał siedzibę przez pewien czas Teatr Ludowy i prowadzony przez członków Akcji Katolickiej sklep. W budynku tym zaraz po wojnie Akcja Katolicka wraz z Teatrem Ludowym i Chórem Ludowym organizowała przedstawienia teatralne, jasełka, przedstawienia poezyjne, opłatki, dożynki i akademie. I tak na przykład już 1 listopada 1945 roku odbyła się akademia żałobna poświęcona zmarłym za Ojczyznę, 18 listopada tegoż roku akademia na rzecz odbudowy kościoła w Bóbrce zniszczonego w czasie działań wojennych. Wybuch II wojny światowej przerwał legalną działalność Akcji Katolickiej. Poszczególni członkowie podjęli nowe wyzwania i przeszli do działalności konspiracyjnej z narażeniem życia. Kilku było członkami Armii Krajowej 'Centuria" obwodu krośnieńskiego. Była ona najsilniejsza i najlepiej zorganizowana na naszym terenie. Po wyzwoleniu władze komunistyczne wprowadziły całkowity zakaz działalności. Byli członkowie nie stracili nic ze swojej aktywności, energicznie zabrali się do odbudowy zniszczonego kościoła i pozyskiwania środków na ten cel.
    Obecna Akcja Katolicka została powołana 11 maja 2005 roku, z tej okazji zorganizowano pielgrzymkę do Strachociny. Uczestniczyło w niej 40 osób. Pierwszym Prezesem został Pan Marek Dubiel. Ksiądz proboszcz Tadeusz Nowak przeznaczył nam pomieszczenie w budynku parafialnym. Sami przystosowaliśmy to pomieszczenie by mogło służyć naszym potrzebom. Parafia wyremontowała dużą salę ze sceną i służy nadal jak dawniej. Jesteśmy wdzięczni naszym poprzednikom za to, ze wybudowali ten budynek. W swojej działalności staramy się nawiązywać do tradycji i czerpać z dorobku poprzedników. Realizujemy wytyczne Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, mamy tez swój program zgodny z programem duszpasterskim parafii. Staramy się być aktywni i pożyteczni w swoim środowisku. Podjęliśmy kilka ważnych inicjatyw; np. zebranie środków na remont jednej z przydrożnych kapliczek, otoczyliśmy opiekom groby kapłańskie na naszym cmentarzu, co roku uczestniczymy w kweście w dniu 1 listopada na potrzeby między innymi remontu kaplicy cmentarnej. Na frontonie tej kaplicy znajdują się dwie pamiątkowe tablice, jedna poświęcona naszemu rodakowi Ojcu Hieronimowi Longawie, ufundowana w siedemdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci jego i jego towarzyszy, męczenników Czorłkowskich. Druga poświęcona ks. Łukaszkiewiczowi, który zaopatrywał na ostatnią drogę Ignacego Łukasiewicza i jednocześnie budowniczego tej kaplicy, który spoczywa pod progiem tejże budowli.
    Od reaktywowania Akcji Katolickiej wydarzyło się wiele w naszej parafii. Akcja Katolicka była w nich zawsze obecna. Przeprowadzono gruntowny remont całego kościoła, nabrał on pierwotnego piękna i blasku, wyładniało jego otoczenie. Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka funduszom z realizowanego projektu "Odnowa Wsi Bóbrka", powstał parking przy kościele oraz ścieżki procesyjne wokół kościoła z kostki granitowej. Przeżyliśmy nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, miało miejsce kilka ważnych rocznic i jubileuszy: stulecie budowy i konsekracji kościoła, 180 rocznica urodzin i 120 śmierci Ignacego Łukasiewicza - bardzo zasłużonego dla naszego regionu i świata. Postanowiliśmy propagować i brać wzór z tej szlachetnej postaci, podobna postać naszego rodaka Sługi Bożego o. Hieronima Longawy. Pomogliśmy zebrać materiały by można było napisać o nim książkę. Nosi ona tytuł "Całopalna Ofiara", napisał ją ksiądz profesor Józef Marecki. Można by jeszcze wiele wymieniać gdyż dużo było wydarzeń podniosłych i tych zwyczajnych które niesie ze sobą życie. Serdecznie dziękujemy księdzu dziekanowi Tadeuszowi Nowakowi za starania i trud remontu kościoła oraz prowadzenie formacji członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

                                                                                                                              P R E Z E S
                                                                                                                                 POAK

                                                                                                                            Adam Szydło

Banner


eu