Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: --- | Jutro: Albina Antoniego

Historia szkoły w Bóbrce

Historia szkolnictwa w Bóbrce jest niezwykle bogata i sięga jeszcze  II połowy XIX wieku. Pierwsze zachowane w archiwum szkolnym dokumenty, pochodzą z roku szkolnego 1888/89, kiedy to w budynku dawnej szkoły mieściła się jednoklasowa szkoła podstawowa. Do początku lat 60-tych XX wieku nauka odbywała się w budynku starej szkoły z większymi lub mniejszymi przerwami spowodowanymi różnymi dziejami historii naszej ojczyzny.

W 1957 roku miejscowi działacze oraz społeczeństwo Bóbrki podjęło decyzję   o budowie nowej szkoły w ramach akcji „ Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Powołany został Komitet Budowy Szkoły w składzie: Stanisław Bałuka, Jan Dubiel, Antoni Kurek, Zdzisław Sęp, Joachim Longawa.

04 grudnia 1961 roku w Dniu Święta Górników i Naftowców odbyło się uroczyste otwarcie nowej Szkoły Tysiąclecia i nadanie jej imienia Ignacego Łukasiewicza. Wybór patrona dla nowej szkoły nie budził wątpliwości, w środowisku lokalnym Ignacy Łukasiewicz wciąż pozostaje żywym wzorem do naśladowania.

Od tego czasu Szkoła Podstawowa w Bóbrce stanowi centrum społeczno-oświatowe i kulturalne wioski, oddziałując w różnorodny sposób na życie mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Szkoła przechodziła różne reorganizacje związane z reformami oświaty i systemu szkolnictwa. W 1974 r., kiedy powołano do życia zbiorcze szkoły, w Bóbrce powstał Punkt Filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zręcinie z klasami I-VI.  W 1976 r. zmniejszono strukturę organizacyjną szkoły na klasy I-IV. Dopiero we wrześniu 1981 r. przywrócono klasy I-VI, natomiast pierwsi absolwenci klasy VIII opuścili mury szkoły    w czerwcu 1988 r., po 14 latach przerwy. Reforma oświaty z 1999r. przyniosła dalsze zmiany. Szkoła Podstawowa w Bóbrce stała się sześcioklasowa.

Kolejne  istotne wydarzenie to likwidacja  Samorządowego Przedszkola w Bóbrce w r. 2001 i utworzenie przy szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cioletnich.

Uchwałą Rady Gminy Chorkówka z dniem 01. 09. 2008 r. utworzono Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bóbrce k. Krosna.

W latach 1948- 1969 kierownikiem najpierw starej szkoły, a potem nowej, był -zmarły już - pan Piotr Dobrzański, który wraz ze swoją żoną p. Antoniną Dobrzańską wykształcił   i wychował wiele pokoleń mieszkańców Bóbrki.

We wrześniu 1969 roku kierownictwo szkoły objął p. Marian Szarek  i sprawował tę funkcję do roku 1975. Wtedy na stanowisku kierowniczym zastąpiła go żona – p. Stefania Szarek. W grudniu 1989 roku p. Szarek przeszła na emeryturę,   a funkcję dyrektora objęła mgr Helena Nowak  i sprawuje ją do dnia dzisiejszego.

Banner


eu