Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: Romana Ludomira | Jutro: ---

Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie"

Zespół powstał w sierpniu 2007 r. z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bóbrce. Pierwszym kierownikiem zespołu była Przewodnicząca KGW Pani Maria Kurek. Zespół jest kontynuatorem tradycji Teatru i Chóru Ludowego „Włościańskiego" powstałego w Bóbrce w 1921 r. Od stycznia 2010 r. działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bóbrka.
Nazwa zespołu została przyjęta od Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie", gdyż zespoły te niejednokrotnie występują wspólnie, prezentując wspólny program artystyczny.
Kierownikiem Zespołu od stycznia 2010 r. jest p. Maria Chłap. Mimo , że zespół działa od 2007 roku ma na swoim koncie wiele występów artystycznych na spotkaniach okolicznościowych , przeglądach i uroczystościach kościelnych.
Zespól koncertował wielokrotnie na imprezach artystycznych organizowanych przez GOK w Chorkówce i Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie : jak Dożynki, Biesiada Karpacka, Przeglądy Kolęd i Pastorałek. Występował za granicą na Słowacji, w Górkach k/Brzozowa, Krośnie na „ Karpackich Klimatach". Uczestniczył w koncercie zorganizowanym przez Akcję Katolicką i Caritas w Krośnie na rzecz Budowy Hospicjum. Uświetniał imprezy artystyczne w Zręcinie, Świerzowej Polskiej, Łękach Dukielskich, Wietrznie Draganowej, Leśniówce, Chorkówce i wielokrotnie w Bóbrce na uroczystościach wiejskich jak: Sobótki Ropiorzy, Dożynki, Dzień Matki.
W swoim repertuarze posiada bogatą paletę pieśni regionalnych, patriotycznych, pieśni wielkopostnych , kolęd i pastorałek.
W czerwcu 2009 r. zespół brał udział w IX Podkarpackim Festiwalu „Seniorzy wciąż młodzi twórczo" w Boguchwale k/Rzeszowa. Za opracowaną prezentację przepięknych „bobrzeckich" przyśpiewek ludowych  otrzymał wyróżnienie.
28 maja 2010 r. zespół uczestniczył w XI Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy gdzie zajął drugie miejsce.
W 2013 roku Zespoł uczestniczył w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Rogóźnie koło Łańcuta. W roku 2014 zespół brał udział w Przeglądzie Śpiewaczych Zespołów Ludowych, który odbył się w Dynowie.
 
Pierwszy skład osobowy zespołu  lata 2007 -2010:
Maria Jędrzejczyk, Maria Chłap, Zofia Dźwigała, Jolanta Zuzak, Stefania Woś, Romualda Woś, Alicja Mermon, Stanisława Musialik, Maria Kucza, Wanda Łęcka, Anna Dyl.
Skład osobowy zespołu lata 2010 – 2011:
Maria Chłap ,Maria Jędrzejczyk, Zofia Dźwigała, Stefania Woś, Romualda Woś, Wanda Łęcka, Jolanta Zuzak, Alicja Mermon, Maria Kucza, Jarmołowicz Alicja, Ewa Szopa i Anna Sęp.
Skład osobowy zespołu w chwili obecnej to:
Chłap Maria – Kierownik Zespołu, Lula Wanda, Jarmułowicz Alicja, Sęp Anna, Szopa Ewa, Mermon Alicja, Dźwigała Zofia , Kucza Maria, Jabłecka Gabriela.
 
Akompaniament: Mieczysław Smolik – kontrabas i Grzegorz Mermon – akordeon.
 
 
 
 

Banner


eu