Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: --- | Jutro: Albina Antoniego

O Stowarzyszeniu - Historia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka zostało założone w roku 1997. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój Wsi, rozbudowa infrastruktury, wspieranie i aktywizację działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został Stanisław Mackoś. W skład zarządu weszli: Tadeusz Stojak, Helena Nowak, Czesław Majchrzak, Tomasz Dubiel. W pierwszych latach działalności, członkowie Stowarzyszenia gromadzili środki finansowe na budowę kanalizacji. Starania mieszkańców zostały ukoronowane wybudowaniem przy wydatnej pomocy Unii Europejskiej kanalizacji sanitarnej w naszej wiosce wraz z przepompownią. Udział członków stowarzyszenia w budowie wyniósł zł.

W roku 2003 dotychczasowy Zarząd podał się do dymisji. W skład nowego zarządu weszli: Bogumił Świątek – Prezes, Stanisław Czarnota z-ca, Maria Jaworska – sekretarz, Maria Kurek – skarbnik, Helena Nowak, Jerzy Wityński, Aleksander Kusiak – członkowie zarządu.

Stowarzyszenie przez ostatnie lata zajmowało się pozyskiwaniem funduszy na remont remizy OSP w Bóbrce, rozbudowę cmentarza w Bóbrce.W ciągu tego okresu organizowaliśmy wiele imprez kulturalnych, zdobywaliśmy doświadczenia ucząc się na własnych błędach. Pierwszą dużą imprezą plenerową zorganizowaną wyłącznie przez Stowarzyszenie, były obchody 150 rocznicy powstania I na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

Począwszy od roku 2004 organizujemy cyklicznie dużą imprezę o zasięgu regionalnym p.n. „Sobótki”. Obsługę w/w imprez stanowią członkowie stowarzyszenia przy wsparciu innych organizacji lokalnych takich jak OSP Bóbrka i Koło Gospodyń Wiejskich w Bóbrce. Do udziału zapraszamy różnego rodzaju zespoły artystyczne, kapele ludowe, twórców i artystów ludowych, organizujemy pokazy rękodzieła oraz degustacje kuchni regionalnej. Staramy się propagować i kultywować kulturę ludową zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

W 2005 r. zorganizowaliśmy obchody 100-lecia powstania Kościoła Parafialnego w Bóbrce, wydaliśmy z tej okazji publikację. Byliśmy organizatorem Przeglądu Twórczości Wielkanocnej, co roku organizujemy „Spotkanie opłatkowe” dla mieszkańców Bóbrki.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka wspólnie z Urzędem Gminy w Chorkówce realizowało projekt Odnowa wsi w ramach, którego wykonano elewację Domu Ludowego, parking przy kościele oraz chodniki w ciągu drogi powiatowej.

Ponadto Stowarzyszenie realizowało projekt Inter@ktywna świetlica w ramach, którego powstała kawiarenka internetowa oraz przeszkolono kilkanaście osób w obsłudze komputerów i Internetu.

W roku 2011 w związku z wyborem dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia Bogumiła Świątka na Radnego Rady Gminy Chorkówka Prezesem Stowarzyszenia zostaje wybrany Stanisław Czarnota, który tę funkcję pełni do chwili obecnej.

W roku 2013 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka przystąpiło do projektu NGO – sprawne jak mało, kto. W ramach tego projekt kilku członków Stowarzyszenia bierze udział w organizowanych szkoleniach zdobywając niezbędną wiedzę wykorzystywaną w pracach na rzecz Stowarzyszenia i społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym.

Banner


eu