Program Sportowa Polska

6488 zoom
Kilka dni temu Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych (260 wniosków) i niezakwalifikowanych (910 wniosków) do dofinansowania w Programie Sportowa Polska.
Czytaj więcej...

Dystrybucja worków i naklejek na odpady segregowane

unnamed

Worki i naklejki na odpady segregowane będą wydawane w miejscowości Bóbrka w terminach:
02.07.2021( piątek) – 16.00-20.00
03.07.2021(sobota) – 8.00-12.00
w Klubie Młodzieżowym.

Wielkanoc 2021

zarzad stowarzyszenia rozwoju wsi bobrka soltys wsi wraz z rada solecka oraz rad

Odbiór odpadów

unnamed

Worki z odpadami komunalnymi muszą być oznakowane kodami kreskowymi (z podziałem na rodzaj odpadów), umieszczonymi w widocznym miejscu na worku. Odpady w workach bez oznaczenia kodem kreskowym nie będą odbierane. Naklejki z poprzednich lat są nieaktualne! Dozwolone jest oddawanie odpadów w workach z poprzednich dystrybucji z logo firmy "fbserwis, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o Gmina Chorkówka".

W przypadku wykorzystania kodów kreskowych na dany rodzaj odpadów, istnieje możliwość wydrukowania dodatkowej puli kodów. Taką informację należy zgłosić telefonicznie (tel 134386952), lub zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Chorkówka (pokój 23).

Oznaczone worki z odpadami należy wystawiać przed posesję najpóźniej do godz.7:00 w dniu odbioru. wg harmonogramu odbioru odpadów.

Ogłoszenie

z24197659QJak dobrze odebrac mieszkanie

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Chorkówka prac projektowych sieci kanalizacyjnej nowobudowanego osiedla przy ul. Ignacego Łukasiewicza oraz ul. Brzozowej w Bóbrce , proszę o kontakt zainteresowanych przyłączem mieszkańców.
Radny Bogumił Świątek nr tel.791254046 

 

 

 

 

Strona 7 z 30